awaria w budynku:

telefon alarmowy: +48 602 193 341
pogotowie ratunkowe: 999
policja: 997
straż pożarna: 998
straż miejska: 986
pogotowie energetyczne: 991
pogotowie gazowe: 992
pogotowie wod.-kan: 994
pogotowie ciepłownicze: 993
miejskie centrum zarządzania kryzysowego: 52 585 98 88

gospodarka odpadami:

częstotliwość wywozu:
odpady zmieszane co 7 dni
odpady zielone nie więcej niż 15 razy w ciągu roku w terminie od 15 kwietnia do 15 grudnia
papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowanie wielomateriałowe co 28 dni
szkło co 28 dni
budowlane i rozbiórkowe raz w roku na gospodarstwo domowe - 1 m3
odpady wielkogabgarytowe raz na miesiąc - zgodnie z harmonogramem